د منځنۍ او جنوبي اسیا میاشتنۍ ټولګه

انسان نیوز ډېسک د اسیا په اړه د افغانستان د مفکورې او راتلونکې تاریخي بدلون په اړه په هغه مسایلو تمرکز کوي چې د افغانستان سرنوشت ورسره تړلی دی. افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د څلور لارې او د تاریخي موقعیت له مخې حساس ځای لري، دا ځای د نويو اندېښنو او فرصتونو په رڼا کې څنګه ارزول کېږي. هره میاشت د متن او ډیجیټل ډول دا نیوزلیټر انسان نیوز ډېسک خپروي


شریک کړئ