له کابل پوهنتون څخه د ۱۳۹۷ تعلیمي کال په پای کې شاوخوا ۴۰۰۰ محصلین له بېلابېلو پوهنځیو فارغ شول.

د دوی فراغت د یو څو شېبو ننداره


شریک کړئ